System do obiektywnej oceny i treningu z wykorzystaniem wielofunkcyjnego dynamometru w warunkach statycznych i dynamicznych. Zaawansowane możliwości prowadzenia oceny i treningu obejmują również: symulację treningu plyometrycznego, pracę ekscentryczną mięśni, techniki wykorzystujące reedukacje nerwowo-mięśniową (np. rytmiczną stabilizację). Uniwersalność systemu Primus RS to m.in. ogromną różnorodność akcesoriów do specyficznych zastosowań w przypadku rehabilitacji sportowej. Daje to możliwości odwzorowania każdej czynności dla potrzeb oceny lub rehabilitacji. Integralną częścią rehabilitacji jest edukacja pacjenta na temat problemu z jakim się boryka co pozwala to na świadome zaangażowanie się pacjenta w terapię. Informacja wynikająca z obiektywnej oceny lub przedstawiana w trakcie terapii (tzw. Biofeedback) motywuje do osiągnięcia wyznaczonego celu i weryfikuje skuteczność prowadzonej terapii.

BTE Primus

Właściwości

• obiektywna ocena parametrów szybkościowo-siłowych kończyny dolnej i górnej, tułowia, wzorców funkcjonalnych,Sprawdź cenę - Technomex - www.technomex.pl
• ocena i trening w warunkach funkcjonalnych dla różnorodnych czynności zawodowych (rehabilitacja zawodowa i sportowa),
• obiektywizacja uzyskanych wyników i porównanie do wartości normatywnych,
• bezpieczeństwo – opór dopasowuje się do możliwości badanego/ćwiczącego,
• biofeedback w trakcie ćwiczenia pacjenta,
• trafność, rzetelność i powtarzalność testu siły mięśniowej,
• możliwość oceny osób niepełnosprawnych.

Zastosowanie
1) Rehabilitacja ortopedyczna, neurologiczna

 • możliwość pracy w trybie biernym, izotonicznym, izometrycznym oraz izokinetycznym,
 • praca w otwartych i zamkniętych łańcuchach mięśniowych,
 • ćwiczenia w pozycjach izolowanych lub w warunkach funkcjonalnych,
 • nieograniczone możliwości oceny stopnia zaburzeń motorycznych układu ruchu (koordynacji, napięcia mięśniowego, siły mięśniowej),
 • stopniowa reedukacja ruchu poprzez ćwiczenia dobrane do stanu i możliwości pacjenta,
 • biofeedback – bieżąca informacja o wykonywanym ruchu, motywacja do osiągnięcia wyznaczonego celu,
 • uznane protokoły postępowań,
 • uniwersalne akcesoria do ćwiczeń kończyny górnej, dolnej, tułowia, całego ciała,
 • kompleksowe działanie celowane na reedukację koordynacji nerwowo-mięśniowej,

2) Rehabilitacja zawodowa, funkcjonalna

 • precyzyjna ocena pacjenta w symulowanych warunkach czynności zawodowych, funkcjonalnych (np. prace domowe),
 • metodyczny program terapii,
 • monitorowanie postępu,
 • obiektywna ocena.

3) Rehabilitacja sportowców

 • różnorodne formy pracy grup mięśni (CPM, izotoniczny, izometryczny, izokinetyczny,
 • symulacja treningu plyometrycznego,
 • ekscentryczna praca mięśni, rytmiczna stabilizacja,
 • ocena i trening od warunkach izolowanych, w otwartym łańcuchu mięśniowym do warunkach funkcjonalnych angażujących cały wzorzec trójpłaszczyznowego ruchu,
 • realizacja kompleksowego protokołu usprawniania na każdym etapie,
 • obiektywna ocena i trening.