Optoelektroniczny system do kompleksowej analizy ruchu BTS SMART wykorzystuje technologię biernych markerów, kamer rejestrujących odbite promieniowanie IR, w połączeniu z platformami dynamograficznymi, modułem do EMG i kamerami do rejestracji obrazu video. Pozwala na kompleksową ocenę parametrów kinetycznych, kinematycznych i sygnału EMG podczas każdego dowolnego ruchu. Systemy firmy BTS wykorzystywane są w najbardziej zaawansowanych projektach na świecie, w tym w przygotowaniu i analizie kosmonautów w NASA.

BTS Smart DX

Sprawdź cenę - Technomex - www.technomex.pl

Cele obiektywnej oceny ruchu człowieka:

 • określenie stanu i możliwości ruchowych pacjenta oraz planowanie kompleksowego procesu
 • leczenia,
 • weryfikacja skuteczności prowadzonego postępowania usprawniającego,
 • monitorowanie postępów wdrożonego leczenia,
 • ilościowa identyfikacja deficytów, ubytków lub ograniczeń ruchowych w przebiegu procesu chorobowego.

Zalety stosowania systemu do kompleksowej analizy ruchu to m.in.:

 • nieinwazyjność,
 • łatwość obsługi (precyzyjna i szybka kalibracja – zapewniająca dokładność i powtarzalność wykonania badania),
 • elastyczność oprogramowania – możliwość tworzenia własnych protokołów pomiarowych,
 • uniwersalność – system może być stosowany różnorodnych warunkach (np. pełne światło słoneczne),
 • modułowość – każdy z elementów może funkcjonować niezależnie (platformy, EMG, kamery IR).

Sprzęt – hardware:

 • jednostka sterująca – serwer komputerowy współpracujący z poszczególnymi modułami systemu i integrujący system wraz z siecią Ethernet,
 • pełna integracja z oprogramowaniem Windows,
 • synchronizacja z modułami peryferyjnymi: platformy (AMTI, Kistler, Bertec), zestawy EMG (BTS, Noraxon), bieżnie rehabilitacyjne, kamery video (BTS Vixta),
 • kamery systemu Smart TVC IR współpracują z różnymi obiektywami do rejestracji obrazu na różnym obszarze i z różną dokładnością,
 • próbkowanie sygnału z kamer z częstotliwością do 2000 Hz,
 • dokładność identyfikacji położenia markerów: <0.2mm na przestrzeni 5 x 4 x 2 metry.

Laboratorium Analizy Ruchu BTS

Oprogramowanie – software:

 • nowoczesne i przyjazne użytkownikowi oprogramowanie, wykorzystujące zasadę obsługi „przeciągnij i upuść” pozwala na szeroką i nieograniczoną analizę uzyskanych w trakcie rejestracji danych,
 • prezentacja danych w czasie rzeczywistym, pełna rekonstrukcja w formacie 3D z funkcją automatycznego przypisania markerów wg. przyjętego protokołu,
 • możliwość śledzenia, wizualizacji, edytowania trajektorii ruchu poszczególnych markerów,
 • kompatybilność formatów zapisu z formatami: C3D, ASCII, i formatów stosowanych przez Excel i Matlab,
 • porównanie danych przy standardowych protokołach (np. chodu – protokół Davis, Helen Hayes, Saflo, Auscan, Oxford) z danymi normatywnymi.