Przesiewowe metody analizy chodu – od pomiaru do analizy najważniejszych parametrów.

Tematyką szkolenia będzie wykorzystanie nowoczesnych urządzeń oraz metodyki w analizie chodu. Zakres obejmie praktyczne podejście do jakościowych metod pomiarowych, instalacji wskaźników, obsługi sprzętu do rejestracji parametrów przestrzennych chodu i kompleksową analizę uzyskanych wyników. Słowem wstępu będzie omówienie metod analizy chodu – od obserwacji i badania fizykalnego, aż do jakościowych badań lokomocji pacjenta. Podczas spotkania poruszymy także cały schemat, którego powinniśmy się trzymać od chwili rozpoczęcia pomiaru do analizy parametrów, aby uzyskać miarodajne dane.
W tematyce laboratorium analizy ruchu omówimy zastosowanie sprzętu motion capture w rehabilitacji i diagnostyce, sposoby pomiaru sił nacisku, wykorzystanie elektromiografii powierzchniowej i innych technologii. Podsumowaniem będzie przedstawienie analizy parametrów chodu poprzez czujniki posiadające akcelerometry, które noszone są przez pacjenta przy ciele.
Część szkolenia poświęcona będzie także charakterystyce normalnego chodu i pozwoli na poznanie cykli chodu, parametrów czasowo-przestrzennych, kinematyki i kinetyki. Zaraz potem omówimy cechy wyróżniające chód patologiczny – przykłady odróżniające go od chodu normalnego, przedstawienie efektów rehabilitacji, kuracji farmaceutykami czy operacji.
Obecny na szkoleniu sprzęt będzie także można wykorzystać na sobie, w celu dokładnego zapoznania się ze specyfiką działania nowoczesnych urządzeń do analizy chodu. Skorelujemy dane zaczerpnięte z analizy ruchu z informacjami klinicznymi w celach diagnostyki i prognozowania.
Prowadzący dr Michele Coluccini to wieloletni praktyk, na co dzień obcujący z zaawansowanym sprzętem i różnorodnymi przypadkami klinicznymi.

Szkolenie będzie tłumaczone na język polski. Czas trwania: 3h

Technomex - Bezpłatne szkolenie z analizy ruchu
Technomex – Bezpłatne szkolenie z analizy ruchu

Więcej informacji i zapisy: szkolenia.technomex.pl

Bezpłatne szkolenia – analiza ruchu
Tagi: